Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Msze święte

Grzędzice

Niedziele i święta:

830; 1300 (dla dzieci); 1800

Dni powszednie:

wtorek - piątek 1700

 

Żarowo

niedziele i święta - 1100

 

Lubowo

niedziele i święta - 1000

 

Czytaj więcej

 

Pokuta: Spowiedź w naszej parafii odbywa się pół godziny przede Mszą Świętą w dni powszednie i w niedziele, w każdy piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej, oraz w ogłoszonych terminach.

  Sakrament Pokuty i Pojednania, który nazywamy też spowiedzią, wypływa bezpośrednio z tajemnicy paschalnej. Bowiem w wieczór Zmartwychwstania Pan ukazał się uczniom zamkniętym w Wieczerniku i powitawszy ich „Pokój wam”, tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,21-23).

    Ten fragment ukazuje nam głębszą dynamikę zawartą w tym sakramencie. Nade wszystko fakt, że odpuszczenie grzechów nie jest czymś, co możemy dać sobie sami, nie mogę powiedzieć "odpuszczam sobie grzechy". O przebaczenie prosimy drugą osobę, a w spowiedzi prosimy Jezusa o przebaczenie. Przebaczenie nie jest wynikiem naszych wysiłków, ale jest darem Ducha Świętego, który napełnia nas obmyciem miłosierdzia i łaski, nieustannie wypływającego z przebitego serca Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

     Ponadto przypomina nam, że tylko jeśli damy się pojednać w Panu Jezusie z Ojcem i z braćmi, to możemy być naprawdę w pokoju. To odczuwamy wszyscy, kiedy udajemy się do spowiedzi, z ciężarem w duszy, odrobiną smutku. A kiedy odczuwamy przebaczenie Jezusa, to jesteśmy w pokoju, z tym pokojem duszy, bardzo pięknym, którym tylko Jezus może obdarować, tylko On".

(Papież Franciszek)

Przewodnik po spowiedzi

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. 

(Modlitwa odmówiona przez św. Franciszka z Asyżu
przed krzyżem w kościółku św. Damiana)

 

    Dobra spowiedź wymaga dobrego rachunku sumienia. Jest on spojrzeniem na siebie w prawdzie, w świetle Bożej miłości. Jest to całościowe popatrzenie na swoje życie. Można go odprawić za pomocą wielu różnych schematów, ale zawsze ma on mi uświadomić, co jeszcze oddala mnie od Dobrego Boga, gdzie i dlaczego zabrakło mi silnej woli czuwania nad sobą.

ABY DOBRZE SKORZYSTAĆ Z SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

  • Oddaj się w ręce samego Boga, który jest Twoim Ojcem i nigdy nie ustaje, by wyglądać Twego powrotu i nie boi się wychodzić Ci naprzeciw.
  • Z odwagą zrób rachunek sumienia i w świetle przykładu Jezusa Chrystusa, z prostotą serca nazwij po imieniu swoje grzechy, słabości, swoje myśli, słowa, uczynki i zaniedbania wobec Boga, wobec bliźnich i wobec samego siebie.
  • Wzbudź w sobie wyraźny i prawdziwy żal za grzechy, który jest nie tyle emocjonalnym, co głęboko wewnętrznym, ze względu na Boga, odwróceniem się od wszelkiego popełnionego zła.
  • Wzbudź w sobie też mocne i szczere postanowienie poprawy, które niech będzie konkretną codzienną współpracą z łaską Bożą nad przemianą Twojego życia.
  • Wyznaj przed kapłanem, szafarzem Bożego Miłosierdzia, wszystkie swoje grzechy ciężkie i lekkie jakie popełniłeś od ostatniej ważnie (szczerze) odprawionej spowiedzi i wysłuchaj z uwagą i pokorą jego słów.
  • Wypełnij pokutę naznaczoną przez kapłana jako wyraz i znak Twojego pragnienia prawdziwego i zupełnego nawrócenia.
  • Podejmij na nowo swoje codzienne życie w duchu radosnej wolności i z nowym zapałem, ponieważ Bóg, swoim przebaczeniem, odnowił z Tobą przymierze przyjaźni. 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA

  Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego; przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie grzechy i poznał ich złość.

    Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, a wolę umocnij do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy.

    Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu i wszyscy moi święci Patronowie, wyproście mi łaski potrzebne do poznania, czym obraziłem Najświętszego Boga. Amen.

 

RACHUNEK SUMIENIA

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

    Opuszczałem modlitwy codzienne lub modliłem się z roztargnieniem * Wstydziłem się swojej wiary i zapierałem się jej * Nie starałem się o pogłębienie wiedzy religijnej przez uważne słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, czasopism i książek religijnych * Grzeszyłem zuchwale licząc na przebaczenie Boże * Wierzyłem w horoskopy, wróżby, zabobony * Więcej niż w sprawy Boże i troskę o swoją duszę ceniłem pieniądze, wygody, przyjemności, sport.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno

   Wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w żartach, w gniewie * Bluźniłem przeciw Bogu i Świętym, wyrażając się obelżywie i drwiąco * Przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie * Wzywałem Boga na świadka kłamstwa * Świętokradzko przyjąłem Sakramenty święte * Przeklinałem kogoś * Używałem wulgarnych wyrażeń * Rozmawiałem o sprawach religijnych w sposób lekceważący.

Pamiętaj abyś dzień święty święcił

    W niedziele i święta nakazane opuszczałem z własnej winy Mszę świętą * Spóźniałem się na Mszę świętą * Swoim zachowaniem przeszkadzałem innym w skupieniu modlitewnym * Bez koniecznej potrzeby w niedziele i święta ciężko pracowałem * Znieważyłem dzień święty przez pijaństwo i udział w niegodnych zabawach i rozrywkach * Handlowałem lub robiłem zakupy kosztem uświęcenia Dnia Pańskiego * Nie poświęciłem wolnego czasu rodzinie, rodzicom, chorym * Nie starałem się o wytworzenie nastroju religijnego w rodzinie w niedziele i święta.

Czcij ojca twego i matkę twoją

    Rodzicom nie okazywałem miłości i szacunku * Nie modliłem się za nich * Odnosiłem się do nich z brakiem szacunku * Żyłem w niezgodzie z rodzicami czy rodzeństwem, nic nie robiąc w kierunku pojednania * Nie dbałem o moralne kształtowanie i religijne wychowanie swych dzieci * Nie dawałem im dobrego przykładu w życiu codziennym * Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie okazywałem im zainteresowania * Nie dbałem należycie o ich wykształcenie, utrzymanie, i odpoczynek, nie kochałem i nie traktowałem ich jednakowo * Byłem niesprawiedliwy w karaniu * Rozpieszczałem dzieci * Nie starałem się o wspólną rodzinną modlitwę * Nie kochałem szczerze żony (męża) * Poprzez pijaństwo naruszałem spokój rodzinny * Nie modliłem się za rodziców, dzieci, współmałżonka * Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka, dzieci * Żyłem samolubnie * Nie dochowałem wierności małżeńskiej * Stosowałem środki antykoncepcyjne * Usunęłam ciążę; namawiałem do tego, współdziałałem * Nie szukałem szczerze dobra swej Ojczyzny * Nie spełniałem solidnie swoich obowiązków * Szerzyłem zło w środowisku pracy przekleństwem, alkoholem * Wynagradzałem niesprawiedliwie * Zmuszałem podwładnych do pracy w niedziele i święta oraz kosztem obowiązków rodzinnych.

Nie zabijaj

    Szkodziłem sobie na zdrowiu przez nadmiar jedzenia, picia, zwłaszcza alkoholu, palenie tytoniu, nadmierne zażywanie lekarstw, używanie narkotyków, przeciążanie pracą, lekceważenie potrzeby wypoczynku, niedostosowanie się do wskazań lekarza * Żywię do bliźnich nienawiść, niechęć oraz życzę im śmierci * Zabiłem lub pobiłem bliźniego, okaleczyłem * Namawiałem innych do grzechu * Narażałem swoje zdrowie i życie oraz bliźnich przez prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym, a także przez przekroczenie przepisów bezpieczeństwa na drodze, nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy * Nie szanowałem środowiska naturalnego * Znęcałem się nad zwierzętami * Odmówiłem bliźniemu pomocy * Gardziłem drugimi; cieszyłem się z ich niepowodzeń i nieszczęść * Nie modliłem się za bliźnich w szczególności tych, którzy wyrządzili mi krzywdę * Nie upominałem błądzących i dawałem im zły przykład * Nie odwiedzałem chorych i nie wspierałem biednych * Nie pocieszałem smutnych i nie podnosiłem wątpiących na duchu.

Nie cudzołóż …

Nie pożądaj żony bliźniego swego

    Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił rozrodczych * Miałem upodobanie w myślach, wyobrażeniach i nieskromnych pragnieniach * Czytałem podniecające książki, czasopisma i przekazywałem je innym * Oglądałem filmy i treści pornograficzne * Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy * Popełniałem uczynki nieczyste w samotności * Współżyłem bez ślubu z inną osobą narażając ją na utratę łaski uświęcającej * Nie jestem gotów odsunąć od siebie okazji do grzechu, np. trwając w konkubinacie, w stałym związku * Nie miałem należnego poszanowania do płci odmiennej * W ubiorze i zachowaniu nie przestrzegałem czystości

Nie kradnij …

Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego

    Przywłaszczyłem cudzą rzecz, owoce cudzej pracy lub usługi innego człowieka * Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie słowa * Nie oddałem długu w terminie lub w ogóle * Kupiłem rzecz skradzioną * Pozwoliłem się przekupić * Zniszczyłem cudzą własność * Zaniedbałem dopilnowania rzeczy będących własnością społeczną * Oszukałem bliźniego * Dopuszczałem się, popierałem piractwo programów komputerowych i innych nośników danych * Byłem chciwy, zazdrosny

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

    Skłamałem * Posądzałem lekkomyślnie * Plotkowałem * Oczerniałem bliźniego * Byłem obłudny wobec bliźniego * Nie dochowałem powierzonych mi tajemnic * Byłem niedyskretny

MODLITWA

    Panie Jezu, proszę Cię za tego kapłana, który poprzez spowiedź będzie mi przewodnikiem na drodze powrotu w Twoje ramiona. Oświeć go i umocnij w jego sercu miłość, napełnij go swoim słowem i Duchem Prawdy. Przygotuj jego serce na przyjęcie mnie jako syna marnotrawnego. Ześlij łaskę na tego, który wysłuchuje grzeszników poszukujących miłości i przebaczenia. Pobłogosław wszystkim kapłanom odczuwającym ciężar trudności, kiedy stają się znakiem i narzędziem Twojej miłości w sakramencie pokuty.

    Zmiłuj się nade mną Panie, według wielkiego Miłosierdzia Twego! Nie zważaj na moje grzechy i odpuść mi wszystkie moje winy! Stwórz we mnie Boże serce czyste i odnów we mnie moc swego Ducha! Ducha męstwa i świętości! Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, skruszonym grzesznikiem! Amen.

 

Okazja do spowiedzi św. w kościele parafialnym w Grzędzicach:

pół godziny przed każdą Mszą św. i w dni powszednie i w niedzielę, oraz w każdy piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
Można też umówić się na sakrament pokuty telefonicznie.

 

<< Namaszczenie chorych Pogrzeb katolicki >>